پاور پوینت روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

پاور پوینت روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

پاور پوینت روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

از ویژگیهای انسان، میل فطری و غریزی به شناختن حقایق و اطلاع از واقعیت هاست. فطرت حقیقت جویی که گاهی بنام حس کنجکاوی نامیده میشود انسان را وادار میسازد تا درباره مسائلی که در محیط اطراف اوست بیندیشد و در صدد شناخت حقایق برآید. عامل دیگری که باعث میشود انسان مسیر شناخت را بپیماید تلاش وی برای تأمین نیازها و خواسته های خود است که مجبور میشود به شناخت حقایق و موضوعات مربوط به محیط خود رغبت نشان دهد. بر این اساس تلاش برای شناختن حقایق و مسائل محیطی که شامل جهان بینی و ایدئولوژی میشود برای هر انسانی ضروری است... 49 اسلاید


خرید آنلاین